Om Christer Nilsson

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Christer Nilsson skapat 287 blogginlägg för.
1 09, 2017

Stort fokus på järnväg i Trafikverkets förslag till Nationell plan

2017-09-01T15:56:22+02:00 1 september 2017|Nyhetsbrev|

Ramarna för Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 som presenterades igår har varit kända sedan i mars 2017 genom regeringens direktiv till Trafikverket som då presenterades. Den Nationella planen är en konkretisering av regeringens infrastrukturproposition som klubbades i december 2016 och innefattar en ram på 622 miljarder kronor för transportsystemet som helhet under perioden. För oss [...]

25 08, 2017

Forskningsagenda för branschen

2017-08-25T14:09:12+02:00 25 augusti 2017|Nyhetsbrev|

Idag 25 augusti har det varit hearing om JBS förslag till forskningsagenda för branschen. För att skapa bästa möjliga nytta för kommande investeringar på järnväg i infrastrukturpropositionen, behövs ökade insatser för forskning och innovation samt utveckling av svensk järnvägskompetens. Därför behövs ett framtida och nationellt samordnat forskningsprogram för järnvägen i Sverige. En forskningsagenda berör hela [...]

25 08, 2017

Höstens beredskapsplaner är klara

2017-08-25T12:11:41+02:00 25 augusti 2017|Infrastruktur|

God kommunikation, framförhållning och planer för att hantera avvikelser. Det är delar av Trafikverkets framtagna beredskapsplan för hösten som stöd inför de händelser och väderförhållanden som påverkar trafiken. Planen gäller mellan vecka 37–45 och perioden är gemensam för hela landet för att möjliggöra nationell uppföljning trots att den inte alltid överensstämmer med geografiska väderförhållanden. Just [...]

25 08, 2017

Planering med Transportstyrelsen inför 2018

2017-08-25T12:09:36+02:00 25 augusti 2017|EU/Internationellt, Tågoperatörer|

Tågoperatörerna har vid ett flertal tillfällen påtalat vikten av att arbeta proaktivt med det regelverk som kommer från EU. På marknadssidan upplever vi ett fungerande samarbete men dessvärre att det är mer spretigt och ostrukturerat på tekniksidan. I och med att även den tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet beslutats så arbetas nu detaljerna fram kring [...]

25 08, 2017

Globala drivkrafter mot connectivity

2017-08-25T12:20:59+02:00 25 augusti 2017|Transportpolitik|

Årets SNS Tylösand Summit fokuserade på ”Inequality and democracy” och vilka utmaningar detta skapar i vårt samhälle. Ledande forskare och debattörer delade med sig av trender, analyser och synpunkter på hur vi kan stödja ett socialt, ekonomiskt och hållbart demokratiskt samhälle. Över två hundra företagsledare, forskare, generaldirektörer, politiker, statssekreterare och ministrar diskuterade effekter av globalisering [...]

25 08, 2017

Nordic Rail 10–12 oktober

2017-08-25T12:07:30+02:00 25 augusti 2017|Järnvägsföretag, Tågoperatörer|

Tågoperatörerna deltar i programrådet som tar fram seminarieprogrammet för Nordic Rail som i år äger rum 10–12 oktober i Jönköping. I år är det ett spännande seminarieprogram med tre huvudspår: Vision teknik, Förutsättningar och politik samt Logistik och transport. Seminarierna berör digitalisering, hållbara transporter, det gröna skiftet och logistik för konkurrenskraft liksom resenären i fokus. [...]

25 08, 2017

Tjänsteakten klubbas igenom i höst

2017-08-25T12:05:33+02:00 25 augusti 2017|EU/Internationellt|

Den populärt kallade, men kanske inte så populära, Tjänsteakten har under sommaren varit ute på remiss från EU-kommissionen. Det slutliga förslaget innehöll ett tydligt undantag för tågoperatörer när de utför tjänster för andra tågoperatörer i begränsad omfattning. Under våren höjde vi tonen och intensifierade påverkansaktiviteterna vilket tycks ha gett resultat att döma av det förslag [...]

18 08, 2017

Vi väntar oss en intensiv höst

2017-08-18T14:45:07+02:00 18 augusti 2017|Nyhetsbrev|

Nu är väl de flesta av oss åter efter välförtjänta sommarledigheter. På Tågoperatörerna förväntar vi oss en intensiv höst med remiss av nationella planen, budgetproposition, konkretisering av klimatagendan och ett flertal pågående lagstiftningsärenden från EU, med mera. Därför var det en riktigt bra start på höstens arbete att ha en genomgång av de viktigaste prioriteringarna [...]

Till toppen