Det händer ibland att det inträffar urspårningar eller andra olyckor i spårtrafiken  

 

ANKER AB har en egen säkerhetsutredare som på kort varsel kan bege sig ut och utreda händelser och olyckor som inträffar runt om i Sverige

Säkerhetsutredningar

Förutom järnvägsrelaterade olyckor utreder vi även olyckor och händelser som inträffar på spårväg. Vår säkerhetsutredare har också stor erfarenhet att utreda bussolyckor samt brand i bussar och spårfordon. 

 

Vi har alltid beredskap att påbörja en olycksutredning. När det inträffar en händelse eller olycka beger sig ANKER AB:s personal ut till olycksplatsen för att utföra en faktainsamling och en teknisk underökning av spåranläggningen. I regel utförs faktainsamlingen tillsammans med järnvägsföretagets representanter som också anländer till platsen.

 

Därefter utförs en teknisk undersökning av både spårfordon och spåranläggning för att finna eller utesluta att det varit ett tekniskt fel som varit orsak till händelsen. Allt detta sammanställs och analyseras i en rapport. Utredningsrapporten innehåller även ett förslag till åtgärder som sedan presenteras för infrastrukturförvaltaren och järnvägsföretaget.

 

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska både järnvägsföretaget och infrastrukturförvaltaren utföra varsin utredningsrapport. Syftet med säkerhetsrapporten är inte att finna syndabockar utan syftar till att olyckan/händelsen inte ska återupprepas. Vår säkerhetsutredare anlitas även som föreläsare och lärare på Järnvägsskolans kurs för olycksutredare. ANKER AB säkerhetsutredare utför även uppdrag åt busstrafikföretag samt SHK (Statens haverikommision). 

 

Vidare utför ANKER AB även riskanalyser samt tar fram säkerhetsdokument såsom trafiksäkerhetsinstruktioner (TRI) och säkerhetsstyrning för infrastrukturförvaltare. Vi hjälper även till att organiserar olycksövningar för att träna räddningsorganisationer mm att få erfarenhet att hantera stor olyckor.

Räddningsövning 2011-09-27. En spårvagn har just sammanstött med en buss, ett servicefordon inblandades i olyckan och har just fattat eld. I denna övning var även ANKER AB inblandad i olyckan.

 

 

Räddningsövning 2011-09-27. Räddningstjänsten har nu anlänt till platsen och räddningsarbetet har nu påbörjats. Första brandmannen på plats börjar släckningsarbetet med hjälp av en handbrandsläckare i väntan på att tyngre utrustning tas fram.

 

 

Säkerhet- o Kvalitetsansvarig

Johan Nääs
0706 – 65 84 88
johan.naas@ankerab.se

Säkerhetsutredning, en av vagnarna har spårat ur. ANKER AB:s säkerhetsutredare samt besiktningsman är på plats och påbörjar undersökningen.