ANKER AB är certifierad enligt ISO 3834-2 för spårsvetsning och utför alla typer av svetsningar såsom pålägg-, termit- och formsvetsning för både vignol- och gaturäls

 

Vi har även en egen svetsansvarig som innehar IWS-kompetens och ansvarar för vår personal som är spårsvetsare

Spårsvetsning

ANKER AB har även egna svetsmetoder (WPS) som är godkända av ett certifieringsorgan. WPS:n (Welding Procedure Specification), är ett hjälpmedel för spårsvetsaren, att veta vilka värden på parametrar som ström, spänning, framföringshastigheter mm som man behöver ha för att ha kontroll på att en svets blir bra. WPS:n finns för olika rälssorter.

 

Våra spårsvetsare måste göra årliga prover för att de ska få behålla sin kompetens. Man gör då både oförstörande och förstörande provning av svetsförbandet som svetsaren gjort. Det finns olika prövningar, oförstörande provning som sker med röntgen/ultraljud samt förstörande provning då man helt enkelt skär upp svetskarven för att kontrollera att den smält ihop som den ska. 

 

Vår svetsansvarig ska medverka vid produktionstekniska projekt, allt från kundkontakter till framtagande av produktionsunderlag, instruktioner samt utveckla svetstekniska lösningar i samarbete med spårsvetsarna. Vi är certifierade för Svets enligt ISO 3834-2 vilket innebär att vi har fastställda rutiner för hur vi arbetar.  

 

Vidare har alla spårsvetsare har ett unikt nummer som de alltid ska stansa in i rälshuvudet efter att de har utfört en svetsskarv. De ska också skriva en svetsrapport som informerar om svetsens rälstemperatur mm. Allt detta för att alla svetsar som utförs ska var spårbara enligt ISO-normen.

 

Mattias Heino, svetsansvarig på Anker AB. Som svetsansvarig måste man följa upp våra spårsvetsare samt se till att de utför årliga svetsprover. Allt detta för att personalen ska vara godkända att få utföra spårsvetsning. 

 

 

Påläggsvetsning av spårkryss för spårväg i Norrköping. Spårkryssen som normalt är flänsbärande är en viktig del, om spårkrysset är förslitet finns det risk för urspårning.  Därför kontrolleras de regelbundet vi besiktning och måste påläggssvetsas så rätt mått erhålls i spårkrysset.


Formsvetsning, efter att svetsningen är utförd skriver spårsvetsaren en spårsvetsrapport och stansar in sitt nummer på utsidan av rälshuvudet för spårbarhet enligt ISO-normen.

 

 

 

Termitsvetsning. Här har man just tänt på behållaren som innehåller en blandning av järnoxid, aluminiumpulver och mangan. Smältan rinner sedan ned i formen som är ditsatta på rälen. Formen är tätad man med fuktig sand och det är viktigt att den tätar ordentligt, annars rinner smältan ut.

 

Svetsansvarig

Mattias Heino
0703 – 80 80 42
mattias.heino@ankerab.se