VD

 

Ekonomi

 

Säkerhet och kvalitet

 

Kalkyl och Planering

Lena Jogersten
0706 – 65 24 84
lena@ankerab.se
Maria Andersson
0706 – 65 24 88
maria.andersson@ankerab.se
Johan Nääs
0706 – 65 84 88
johan.naas@ankerab.se

Jan Mattsson
0706 – 65 24 55

jan.mattsson@ankerab.se

 

 

Spårsvetsning

 

 

Samordnare

 

 

Arbetande förmän

 

 

Spårbesiktning

Mattias Heino

0703 - 80 80 42

mattias.heino@ankerab.se

Robert Höglund

0706 - 65 24 65

robert.hoglund@ankerab.se

 

Peter Nettum

0706 - 65 24 04

peter.nettum@ankerab.se

 

Johan Nääs

0706 - 65 84 88

johan.naas@ankerab.se

 

Björn Larsson

0706 - 65 24 67

bjorn.larsson@ankerab.se

 

Robert Höglund

0706 - 65 24 65

robert.hoglund@ankerab.se