Vi kan hjälpa er med

Vår personal har lång erfarenhet och hög kompetens inom spårbyggnation. Samtliga spårtekniker och spårsvetsare är certifierade och specialiserade inom spårsvetsning, spårbyggnation, växelbyggnation och växelrevision.

Vi utför säkerhetsbesiktning och ibruktagandebesiktning av spåranläggningar för privata spårinnehavare, Göteborgs Spårvägar och Trafikverket.

Vi besiktigar regelbundet spåren till våra kunder och tillhandahåller därefter underhållsplaner samt eventuella förslag på förbättringsarbeten.

Vi har underhållsavtal för spåranläggningar åt kommuner och industrier. Norrköpings kommun är en av våra största kunder där vi har ett helhetsansvar för drift- och underhåll av kommunens spårväg. Därtill har vi även drift- och underhållsansvaret för de kommunala hamn- och industrispårsanläggningarna.

Vår projektorganisation på investeringsfronten har en gedigen erfarenhet av spårväg och järnvägsprojekt inom norden och har arbetat med komplexa  projekt i olika dimensioner med ett högt kvalitets och säkerhetstänk i fokus.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra tjänster.

Besiktning av spår

Vi utför besiktning av spår på flera platser runtom i Sverige. Vid besiktningen kontrollerar vi om spåranläggningen är trafiksäker samt bedömer om det finns slitage på anläggningen som kan utvecklas till fel och därmed påverka säkerheten. Besiktningen utförs enligt Trafikverkets föreskrift BVF 807 och uppfyller myndigheternas krav.

Antalet säkerhetsbesiktningar varierar, från en till sex gånger per år, beroende på trafikintensitet och anläggningstyp. Normalt kräver ett sidospår, ett vanligt industrispår, säkerhetsbesiktning en gång per år.

Vid en säkerhets- och underhållsbesiktning kontrolleras:

  • Att spårvidden håller sig inom föreskrivna standarder.
  • Mätning och kontroller av växlar.
  • Vägskyddsanläggningar, signaler med mera om sådana finns på anläggningen.

När en säkerhet- och underhållsbesiktning är klar skriver vår besiktningsman ett protokoll med åtgärdsförslag som sedan överlämnas till kunden. Gemensamt med kunden går han igenom eventuella anmärkningar för att sedan föreslå en åtgärd. Det finns flera kategorier av anmärkningstyper, från akuta anmärkningar som måste åtgärdas direkt till mera långsiktiga påpekanden där anmärkningen bör åtgärdas inom ett eller flera år.

Besiktningsansvarig

Robert Höglund
0706 – 65 24 65
robert.hoglund@ankerab.se

Spårsvetsning

Anker AB har egna svetsmetoder, så kallade WPS (Welding Procedure Specification). WPS:erna är hjälpmedel för spårsvetsaren då de innehåller information och värden på parametrar som ström, spänning, framföringshastigheter m.m. Olika rälssorter har olika WPS:er.

Våra spårsvetsare utför årligen prov, svetsförband för att behålla sin kompetens. Svetsförbandet som svetsaren gjort kontrolleras med olika prover, bland annat röntgen och ultraljud.

Vår svetsansvarig medverkar alltid vid produktionstekniska projekt, allt från kundkontakter till framtagande av produktionsunderlag, instruktioner samt att utveckla svetstekniska lösningar i samarbete med spårsvetsarna. Anker AB är certifierade för Svets enligt ISO 3834-2 vilket innebär att vi har fastställda rutiner för hur vi arbetar.

Alla spårsvetsare har ett unikt nummer som de alltid stansar in i rälshuvudet efter att de har utfört en svetsskarv. De ska också skriva en svetsrapport som informerar om svetsens rälstemperatur, med mera. Detta görs för att alla svetsar som utförs ska var spårbara enligt ISO-normen.

Svetsansvarig

Albin Johansson
0706-65 24 54
albin.johansson@ankerab.se