Referenser

Vi har genom åren utfört flertalet spårvägs och järnvägsprojekt både för den offentliga sektorn och för privata spårinnehavare.

Vår verksamhet är främst riktad till mellersta och södra Sverige men vi arbetar även med uppdrag i Norge och Danmark.

Tack vare ett gediget kvalitetssystem och certifierade medarbetare med hög kompetens inom branschen så har vi fått förtroendet att ansvara för besiktningar och underhållsarbete för spåranläggningar hos fler stora industrier som Volvo, Braviken, ST1, SCA och Trinseo.

Sedan 2004 ansvarar vi för drift och underhåll av Norrköpings kommuns spårvägsanläggningar.

Här nedan beskriver vi några av de olika uppdrag som vi har utfört tidigare. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du vill diskutera ett kommande uppdrag.

Light Rail-system i Oslo

Avancerat växelkomplex, 2015

I kontraktet för norska statens Vegvesen ingick en 190 meter spår och ett avancerat växelkomplex i Dronning Eufemias Gate, intill järnvägsstationen i centrala Oslo där två sträckor möts. Växelkomplexet innehåller sju växlar och fyra korsningar. Spåret gjöts in i betong och isolerades med gummiblock. Arbetet utfördes på vintern så bygget skedde i tält för att hålla rälstemperaturen och säkerställa god kvalitet. Anker AB utförde arbetat som underleverantörer för Skanska Norge.

Light Rail-system i Oslo

Fakta

190 m spårvägsspår
7 växlar
4 korsninger

Byggherre:
Det Norske Vegvesen

Typ av kontrakt:
Underentreprenad

Samarbetspartner/entreprenör:
Skanska Norge A/S.

Kontaktperson:
Tom Dönsåsen, +47 928 51 523.

Spårvägen i Göteborg

Renovering och nybyggnad, 2011–2017

Göteborg är känd för sin spårväg, som täcker större delen av staden, och med över 150 km längd är Göteborgs spårväg den största i Skandinavien. Anker AB har genomfört renovering och nybyggnad av ett antal spårvägsprojekt i Göteborgs kommun. Bland dom senaste projekt är ombyggnad av 1,7 km spårväg på Linnégatan sommaren 2016, andra etappen av den nya spårvägen på Gamlestads Torg, som inkluderade byggandet av två km spårväg med sex växlar under 2015-2016 och byggandet av 900 meter spår vid trafikknutpunkten på Skeppsbron i 2014.

Under 2012 utförde Anker AB:

  • Ombyggnad av 400 meter spårväg med fyra växlar och 80 meter dubbelspår till Östra Sjukhuset.
  • Ombyggnad av 980 meter spårväg och sex växlar på Munkebäckslänken.
  • Nybyggnad av 800 meter spår och 10 växlar vid Gamlestads Torg.

I Mölndal har Anker AB byggt om 400 meter ny spårväg och två växlar under hösten 2011 och 400 meter spårvägsspår under våren 2012. På Gamlestads Torg är spåren byggda på slipers, medan spåret vid Skeppsbron och Linnégatan är ingjutna i betong eller ligger på betongplatta. Spåren är isolerade med gummiblock eller med edilonmassa.

Arbetena på Gamlestads Torg, etapp 1 och 2, och Skeppsbron är utförda som underentreprenörer för Skanska AB. Arbetena vid Östra Sjukhuset och Mölndals linje som underentreprenör till Svevia och på Linnégatan till Mark & Energibyggarna. Under sommaren 2017 har Anker AB utfört ombyggnad av Eketrägatan-Väderilsgatan där 2 800 meter spårväg har byggts om. Samt Östra Hamngatan där Anker AB har flyttat en spårvägskurva som är en del av Projektet Västlänken. I dessa båda arbetena har Mark & Energibyggarna varit huvudentreprenörer.

Spårvägen i Göteborg

Fakta

7 700 meter spårväg
26 växlar

Byggherre:
Göteborg Stad, Trafikkontoret
Skanska AB
Svevia AB
Mark & Energibyggarna AB

Kontraktsform:
Underentreprenad

Samarbetspartner/entreprenör:
Uvenfors Entreprenad AB

Ombyggnad i Göteborg

Ombyggnad av befintlig spårväg, juli-augusti 2016

Ombyggnad av en spårvägssträcka på Linnégatan i Göteborg som omfattade 1,7 km spårvägsspår.

Anker AB byggde sommaren 2016 om 1 740 meter spårväg på bara 6 veckor. Spårvägen ligger i en hårt trafikerad del av Göteborg, Linnégatan mellan Prinsgatan och Olivendalsgatan, där det finns många affärer, restauranger och bostäder och omfattande trafik av både fordon och fotgängare. Anker AB:s kontrakt innehöll byggnation av spår, svetsning spårbrunnar och montering av gummiblock.

Den korta byggtiden gjorde att cirka 500 meter spår måste byggas per vecka. Den intensiva arbete krävde betydande planering och samarbete mellan de företag som utförde markarbeten, betonggjutning, elarbeten medmera och bra kommunikation med beställare och kvarterets invånare.

Huvudentreprenör var Mark & Energibyggarn AB i Göteborg.

Ny metod ger flera fördelar

Spåren var ursprungligen från 1937. I början av 1990-talet ersattes ballasten med ny ballast, men en ombyggnad krävdes återigen på grund av slitage och vibrationer. Det nya spåret är nu byggt med en ny metod som kommer från Strailastic.

Spåren vilar på en betongplatta, som är mer motståndskraftig mot tung trafik än den tidigare ballasten. Betongplattan gjuts med installation av rälsen som vilar på Strailastic GRS-stöd med ställskruvar, vilket gör det möjligt att justera rälsnivån exakt innan gjutning. Slutligen läggs asfalt ut som slitlager.

Räls, spårhållare och spårbrunnar är inklädda med Strailastic gummi som isolerar rälsen från läckströmmar samt skyddar från vibrationer och gör spårtrafiken tystare.

Spårvägen i Göteborg

Fakta

1 740 meter spår på betongplatta med Strailelastic.

Byggherre:
Göteborg Stad, Trafikkontoret
Mark & Energibyggarna AB

Typ av kontrakt:
Underentreprenad

Underhåll och nybyggnation

Arbete i kommunala och privata spåranläggningar

Underhåll och nybyggnation för Kommunala Sidospår och spåranläggningar inne på Industrier. Anker AB ansvarar för underhållet av spåranläggningarna för flera av våra stora industrier och kommuner. Bland referenserna är Norrköpings och Kumla kommun, Västerås stad, Volvo Torslanda, SCA, Lilla Edet, Norrköpings Hamn och Bravikens Pappersbruk.

För Volvo Torslanda har Anker AB utfört nybyggnation av spår och växlar samt ansvarat för drift- och underhållsarbeten sedan 2002.

I Norrköping har Anker AB haft underhållsansvaret av kommunens 35 km stora järnvägsanläggning sedan 2003. Under 2009 byggdes totalt 4 000 meter spår och sju växlar i samband med Norrköping Hamns nya containerterminal. Underhållet innefattar besiktning, om- och tillbyggnationer växelrevisioner renhållning, snöröjning med mera.

Anker AB har underhållsansvaret för Bravikens Pappersbruks järnvägsanläggning samt kemiföretaget Trinseo i Norrköping.